สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เคมีภัณฑ์เรือเดินสมุทร

เคมีภัณฑ์เรือเดินสมุทร

 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับระบบขนส่ง

 

รหัสผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์/รายละเอียด 

อัตราการใช้ 

สินค้าเทียบเท่า 

 

CLEANING CHEMICAL ตะกรัน/สนิม

 

 

CHEMAX A101

Scale and Rust remover

ปริมาณ 10-20% หรือ ขึ้นอยู่กับ

Descaling Liquid

 

(ใช้ล้างสนิมและตะกรัน ใช้กับเหล็กเท่านั้น ห้ามโดนผิวหนัง)

ปริมาณสนิม/ตะกรัน โดยผสมน้ำ

 

 

 

กับน้ำ

 

CHEMAX A102

Aluminium Cleaning

ขึ้นอยู่กับความสกปรก ผสมน้ำได้

 

 

(ใช้ทำความสะอาดโลหะประเภทอลูมิเนียม ขัดเงาพื้นผิว ถูกมือได้)

สเปร์ย,แช่

 

CHEMAX A103

Rust remover and Surface brightener

อัตราส่วน 10-50% ขึ้นอยู่กับ

Metal Brightener 

 

(ใช้ในการกำจัดสนิมบนพื้นผิวโลหะทุกชนิด ไม่กัดสี ถูกมือได้)

ความสกปรก ผสมน้ำได้สเปร์ย,

9-061

 

 

แช่ แล้วใช้แปลงช่วยขัด ล้างน้ำ

 

 

 

ให้สะอาด

 

CHEMAX A104

Dry acid descaler

ใช้ 10-15%  ผสมน้ำได้

9-068

 

(ใช้ในการล้างตะกรันและสนิมในระบบหล่อเย็น,หม้อไอน้ำ,ใช้ได้กับโลหะทุกชนิด

ใช้ในระบบหมุนเวียน ประมาณ

 

 

 

4-6 ชม.

 

 

CLEANING CHEMICAL  คราบน้ำมัน,ไขมัน,เขม่า

 

 

CHEMAX S202

Heavy duty emulsifier  (ใช้ทำความสะอาดคราบน้ำมันที่ไม่หนาแน่นมาก เช่น

อัตราส่วน 10-30% หรือ ขึ้นอยู่

9-051 

 

น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง คราบจารบี)

กับความสกปรก ผสมน้ำได้

O & GR

 

 

สเปร์ย,แช่

 

CHEMAX S203

Air cooler cleaner and Decarbonizing clean (ใช้ล้างคราบเขม่า และอุปกรณ์เกี่ยว

ขึ้นอยู่กับความสกปรก ผสมน้ำได้

ACC-9

 

กับไฮดรอลิค และระบบฮาฟเตอร์แอร์คูลเลอร์และเทอร์โบชาร์เจอร์ ไม่มีกลิ่นเหม็น

สเปร์ย,แช่

9-040 

 

ไม่เป็นอันตราย)

 

Carbon remover

 

รหัสผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์/รายละเอียด 

อัตราการใช้ 

สินค้าเทียบเท่า 

 

CLEANING CHEMICAL  คราบน้ำมัน,ไขมัน,เขม่า

 

 

CHEMAX S204

Oil spill dispersant  (ใช้ขจัดคราบน้ำมันบนผิวน้ำ และพื้นผิวเรือ ไม่ก่อให้เกิดสาร

สเปร์ยด้วยหัวฉีดแรงดันสูง

 

 

พิษ หรือกลิ่น ตลอดจนไม่ส่งผลกระทบต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม)

ผสมน้ำได้ในอัตราส่วน 10-30%

 

CHEMAX S206

Asphalt cleaner  (ใช้ล้างคราบสกปรกที่มีความเข้มข้นสูง ต้องใช้ระยะเวลาในการ

ขึ้นอยู่กับความสกปรก

 

 

แช่ทิ้งไว้สักครู่คราบสกปรกก็จะหลุดออกไปจนหมด ถูกมือได้)

 

 

CHEMAX 109

All purpose alkaline cleaner  (ทำความสะอาดคราบไขมัน ล้างถังบรรจุน้ำมันปาล์ม

อัตราส่วน 10-50% ขึ้นอยู่กับสิ่ง

 

 

ได้ มีส่วนผสมของด่างอ่อน ไม่ทำอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

สกปรกในถัง ฉีดด้วยแรงดันสูง

 

 

 

ทำความสะอาดถังให้ทั่ว แล้ว

 

 

 

ล้างด้วยน้ำสะอาด

 

CHEMAX 303

Tank Cleaner (ใช้ล้างคราบสกปรก,น้ำมัน,Crude oil ที่ติดตามถังบรรจุน้ำมัน)

อัตราส่วน 10-50% ขึ้นอยู่กับสิ่ง

 

 

 

สกปรก สเปร์ยด้วยแรงดันสูง

 

 

 

ฉีดล้างในถัง

 

 

ELECTRIC AND MORTOR CLEANER

 

 

CHEMAX S205

Contact and Motor cleaner fast dry

ฉีด,แช่,ชุบงาน  หรือใช้ระบบ

9-014

 

(สำหรับ ฉีด,พ่น,ล้าง Electric ,Motor ทั่วไป)

Ultrasonic

Electro clean

CHEMAX S207

Electric cleaner fast dry

ฉีด,แช่,ชุบงาน  หรือใช้ระบบ

Electro solv-e

 

(สำหรับ ฉีด,พ่น,ล้าง Electric ,Motor ทั่วไป) ไม่ติดไฟ

Ultrasonic

 

 

รหัสผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์/รายละเอียด

อัตราการใช้ 

สินค้าเทียบเท่า 

 

M/E WATER TREATMENT

 

 

CHEMAX C301

Scale and Rust inhibitor in chill water system

เติมในระบบ,เริ่มแรก 2.5 กก./น้ำในระบบ

 

 

(เคมีป้องกันการเกิดตะกรัน และ สนิมในเครื่องยนต์)

1 ตัน จากนั้น 0.5-1 กก./สัปดาห์

 

CHEMAX C301L

Liquid inhibitor for chill water

เติมในระบบ,เริ่มแรก 5 ลิตร/น้ำในระบบ

 

 

(เคมีป้องกันการเกิดตะกรัน และ สนิมในเครื่องยนต์)

1 ตัน จากนั้น 1-3 ลิตร/สัปดาห์

 

 

BOILER WATER TREATMENT

 

 

CHEMAX B404

Return line treatment neutral corrosion inhibitor (ป้องกันสนิมเพื่อใช้ไอน้ำที่ออกไป

เติมในระบบ 0.5-1 ลิตร/Boiler ขนาด

Condensate Control

 

ไม่เป็นสนิม กัดกร่อนในส่วนของท่อไอน้ำ ใช้ในหม้อไอน้ำ แรงดันต่ำ,แรงดันสูง)

10 ตัน ไอน้ำ

 

CHEMAX B406

Boiler conditioner powder  (ป้องกันการเกิดตะกรัน,สนิมและปรับ Alkalinity ให้

เติมในระบบ 40 มิลลิกรัม/น้ำใน

AGK 100

 

เหมาะสม ใช้ในหม้อไอน้ำแรงดันต่ำ,สูง)

ระบบ 1 ตัน ควบคุม pH 9-12

BWT 274

CHEMAX B406L

Boiler conditioner liquid  (ป้องกันการเกิดตะกรัน,สนิมและปรับ Alkalinity ให้

เติมในระบบ 80 มิลลิลิตร/น้ำใน

AGK 100

 

เหมาะสม ใช้ในหม้อไอน้ำแรงดันต่ำ,สูง)

ระบบ 1 ตัน ควบคุม pH 9-12

BWT 274L

CHEMAX B407

Powder catatyst absorb oxygen scavenger for boiler  (ป้องกันสนิมที่เกิดจาก

เติมในระบบ 0.25 กก./Boiler ขนาด

 

 

ออกซิเจนในน้ำ ใช้ในหม้อไอน้ำแรงดันต่ำ)

10 ตัน ไอน้ำ

 

CHEMAX B407L

Liquid catatyst absorb oxygen scavenger for boiler  (ป้องกันสนิมที่เกิดจากออกซิเจน

เติมในระบบ 0.5 ลิตร/Boiler ขนาด

 

 

ในน้ำ ใช้ในหม้อไอน้ำแรงดันต่ำ)

10 ตัน ไอน้ำ

 

 

รหัสผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์/รายละเอียด

อัตราการใช้

สินค้าเทียบเท่า

 

FUEL OIL TREATMENT

 

 

CHEMAX F602

Sludge dispersant in fuel oil (หัวเชื้อน้ำมันเตา)  ช่วยกระจายตะกอน ทำให้การเผา

อัตราส่วนการใช้

MIXI-MIZE 9-158]

 

ไหม้ในระบบสมบูรณ์ขึ้น ลดการกัดกร่อน

1:500-1:3000

 

CHEMAX F609

Diesel booster  หัวเชื้อน้ำมันดีเซล ช่วยให้เครื่องเดินรอบดีขึ้น ระบบเครื่องยนต์

 

 

 

หัวจัดสะอาด ลดการกัดกร่อน

 

 

 

view