สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

รับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราห์

คุณสมบัติ : เพศ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันสูง

การศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วท.บ.) สาขา เคมี หรือ สิ่งแวดล้อม

หน้าที่/ความสามารถ : วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำได้ หากใช้ GC-FID หรือ ICP-OES ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ความรู้ด้านภาษา : ไทย-พูด อ่าน เขียน(ดีมาก) , อังกฤษ-พูด อ่าน เขียน(ดี)

 

เจ้าหน้าที่การเงิน-การบัญชี

คุณสมบัติ : เพศ หญิง อายุ 25-35 ปี

  1.  มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันและเร่งรีบได้
  2. มีประสบการด้านบัญชี-การเงิน
  3. พูดจาสุภาพ มีความซื่อสัตย์
  4. สามารถประสานงานกับภายในและภายนอกองค์กรได้
  5. สามารถทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายได้

การศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง)

หน้าที่/ความสามารถ : สามารถใช้ MS-Office ได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ จะพิจรณาเป็นพิเศษ

ความรู้ด้านภาษา : ไทย-พูด อ่าน เขียน(ดีมาก) , อังกฤษ-พูด อ่าน เขียน(ดี) 

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

คุณสมบัติ :  อายุ 22-30 ปี มีรถยนต์ส่วนบุคคล

  1.  มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  2. มีทักษะในการนำเสนอ
  3. สามารถนำรถยนต์มาใช้ในงานได้
  4. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
  5. มีทัศนะคติที่ดีกับงานขาย – มีใจรักงานบริการ

การศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง)

หน้าที่/ความสามารถ : สามารถใช้ MS-Office ได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

ความรู้ด้านภาษา : ไทย-พูด อ่าน เขียน(ดีมาก) , อังกฤษ-พูด อ่าน เขียน(ดีมาก)

 

สนใจสมัครงาน ส่งจดหมายสมัครงานหรือ Resume มาที่ webadmin@chemaxphyper.com

                                                                     หรือ center@chemaxphyper.com

                               หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 022953687 - 92

view